Information om vilka regler som gäller för tillfällig stängning av förskola

Under vissa omständigheter kan huvudmän fatta beslut om att tillfälligt stänga en förskola eller pedagogisk omsorg. Det regleras i Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

17 januari 2022