Resultatrapport lägeskommun 2021 visar god kvalitet trots pandemin

Såväl kommunala som fristående verksamheter visar att förskollärare och lärare, tillsammans med alla barn och elever, lyckats hålla en fortsatt god kvalitet läsåret 2020/21. Detta trots stora utmaningar. Men det finns också utvecklingsarbete att göra.

Den sammanfattande uppföljningen av pedagogisk verksamhet lägeskommun ger tillsammans med Resultatbilaga 2021 en sammanfattning av resultaten i de olika skolformerna i Uppsala kommun utifrån ett helhetsperspektiv, med lägeskommunen som utgångspunkt.

Mer information och läs Resultatrapport lägeskommun 2021

 

22 mars 2022