Så tar sig eleverna till skolan

Hösten 2020 deltog ni, tillsammans med alla grundskolor i Uppsala, i en resvaneundersökning som genomfördes på uppdrag av Utbildningsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Undersökningen grundas uppdraget från politikerna i Uppsala kommun att öka andelen barn och unga som går och cyklar till skolan. Syftet med att samla in information om barn och ungas färdsätt till och från skolan är att kartlägga elevernas resmönster, vilket är ett viktigt planeringsunderlag för vårt arbete mot ett hållbarare samhälle och fler hållbara resor.

Resultatet för varje enskild skola kommer att skickas ut till skolan med e-post. Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Gunilla Englund som är trafikplanerare på Uppsala kommun. Du når henne på: Gunilla.Englund@uppsala.se

Diagrammet visar de genomsnittliga färdmedelsandelarna för samtliga deltagande skolor, fördelat per årskurs:

Diagram för genomsnittliga färdmedelsandelar för grundskolor per årskurs

8 juni 2021