Särskola blir anpassad skola

2 juli byter alla grund- och gymnasiesärskolor i Sverige namn. Den nya benämningen blir då anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Denna ändring i skollagen, som beslutats av riksdagen, gäller från 2 juli 2023 och är en del av en långsiktig målsättning att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

Nya namn för Uppsalas kommunala anpassade skolor

Nu pågår ett arbete med att ändra namnet i skolornas kanaler och informationsmaterial samt i kommunens information.

Så här ändras namnen på de kommunala skolorna.

Anpassade grundskolor:

  • Berga anpassad grundskola ersätter Berga grundsärskola. 
  • Branting anpassad grundskola ersätter Branting grundsärskola.
  • Eriksberg anpassad grundskola ersätter Eriksberg grundsärskola.
  • Johannesbäck anpassad grundskola ersätter Johannesbäck grundsärskola.
  • Årsta anpassad grundskola ersätter Årsta grundsärskola.
  • Östra Stenhagen anpassad grundskola ersätter Östra Stenhagen grundsärskola.

Anpassade gymnasieskolor:

  • Uppsala AG blir samlingsnamnet och ersätter Uppsala GS.
  • Uppsala AG Fyris ersätter Fyrisskolan GS.
  • Uppsala AG Jälla ersätter Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS.

Mer information om lagändringen:

Lagrum: Skollagen SFS 2022:1315 och Lag om ändring i skollagen 2010:800

Läs mer på Skolverkets hemsida

 

 

26 maj 2023