Senast ansökan 17 juni för förskoleplats i oktober

Vårdnadshavarna som önskar en förskoleplats från och med oktober måste göra sin ansökan senast fredagen den 17 juni. Körningen är den 21 juni.

Tidigareläggningen av sista ansökningsdag är ett undantag, men förvaltningen behöver göra detta för att det ska fungera med sista körningen av förskoleval inför sommaruppehållet.

Information om körningar och ansökningstider på Utförarwebben,

16 maj 2022