Senast ansökan 25 juni för förskoleplats i oktober

Vårdnadshavarna som önskar en förskoleplats från och med oktober 2023 måste göra sin ansökan senast söndagen den 25 juni.

Tidigareläggningen av sista ansökningsdag är ett undantag, men förvaltningen behöver göra detta för att det ska fungera med sista körningen av förskoleval inför sommaruppehållet.

Information om körningar och ansökningstider på Utförarwebben

29 maj 2023