Skolplacering för elever i fristående skolor

Skolvalet avslutas under vecka 16 då antagningen skickar ut placeringsbesked för byten av skola i skolvalet (omvalet). 

Skolplaceringar för elever i de fristående skolorna går till så här:

1. Fristående grundskolor kommer att kunna anmäla skolplaceringar till Antagning grundskola i ett särskilt webbformulär, som kommer att finnas på sidorna för grundskolan här på Utförarwebben från och med den 3 maj. Webbformuläret kan användas för placeringar som sker när skolvalsperioden är klar. Antagning grundskola lägger in skolplaceringarna från webbformuläret i ISTA så att eleven finns med vid resursfördelning.

2. Fristående skolor erbjuds också att delta i den ansökningsrunda i maj som kommunen sätter upp i Mitt Skolval för de vårdnadshavare som önskar göra en ansökan om byte inför läsårsstarten augusti 2021. Mitt Skolval öppnar för ansökningar den 3 maj.
Rundan kommer att fungera på samma sätt som den bytesrunda vi genomför nu. Ansökningar som kommer in mellan 3-31 maj kommer att tas med i rundan. Vi beräknar att placeringsbeskeden från den rundan ska skickas ut till vårdnadshavarna i början av juni. Vi återkommer med mer information och förfrågan om ni önskar delta i maj-rundan.

3. Kommunen kommer under hösten att använda Mitt Skolval så att vårdnadshavare kan ansöka om skolplats där. Det gäller för barn och elever som flyttar in till kommunen och för de som önskar ansöka om byte av plats. Det här gäller skolplaceringar som startar under läsåret. Placering kommer att ske till de kommunala skolorna genom Mitt Skolval.

Vi har en pågående dialog med IST och Mitt Skolval hur det skulle kunna fungera för de fristående skolor som önskar delta i dessa rundor. Vi återkommer med mer information och förfrågan om ni önskar delta i höstens rundor.  

Utbildningsförvaltningen
Enheten för antagning och placering

16 april 2021