Skolval för anpassad grundskola blir digital

I stället för att fylla i en pappersblankett ska vårdnadshavarna från den 1 maj 2024 använda e-tjänsten Mitt skolval när de ska välja anpassad grundskola för sitt barn. Skolvalet sker först efter att barnet beviljats rätt till anpassad grundskola.

Varje år är det cirka 100 elever i Uppsala kommun som beviljas rätten till anpassad grundskola. Det kan antingen vara barn som till höstterminen ska börja förskoleklass, någon av grundskolans årskurser eller elever som redan går i grundskolan och som får rätten att byta till anpassad grundskola. Skolvalet påverkar även barn i anpassad grundskola som flyttar till kommunen.

Ansökan och placering i anpassad skola sker i två steg

  1. Först ansöker vårdnadshavare om rätten till anpassad grundskola. Denna ansökan ska fortsatt göras på en pappersblankett.
  2. Efter utredning och beslut om rätt till anpassad grundskola kan vårdnadshavare välja att söka skolplats i en anpassad grundskola. Denna ansökan ska från och med 1 maj 2024 göras i e-tjänsten Mitt skolval.

­– Det är viktigt att de rektorer och medarbetare som har kontakt med vårdnadshavare som ska göra ett skolval till anpassad skola känner till förändringen och kan guida dem rätt till e-tjänsten Mitt skolval, säger Caroline Sedin, enhetschef för antagningsenheten.

Sök behörighet till Mitt skolval

Förändringen innebär att skoladministratörer och rektorer på de anpassade grundskolorna behöver skaffa behörighet till systemet Mitt skolval för att kunna se skolans elever. Informationen om nya elever kommer inte längre skickas ut via e-post från antagningsenheten.

Fristående skolor söker behörighet i Mitt skolval via Utförare skola

15 april 2024