Skolvalet i Uppsala kommun för hösten 2021 är klart

Cirka 95 procent gjorde ett aktivt val och i höst kan 82 procent av barnen börja på den skola där de helst vill gå. 94 procent fick något av sina tre skolval. Skolvalet gäller barn som börjar förskoleklass och elever som byter skola för årskurs 4, 6 och 7.

– Det är glädjande att så många barn får börja i den skola de önskar till hösten. Det är ett pussel att lägga varje år utifrån tillgång och efterfrågan på platser. Trots att det är ont om skolplatser i vissa delar av kommunen har 82 procent fått sitt förstahandsval. Vi försöker tillgodose vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt, säger Helena Hedman Skoglund (L), utbildningsnämndens ordförande.

Högt valdeltagande

4496 barn och elever har genom sina vårdnadshavare bjudits in till årets skolval. 94,8 procent gjorde ett aktivt val med tre rangordnade skolalternativ. Den största gruppen utgörs av de som för första gången söker skola för att börja förskoleklass, 2837 barn. Av dessa gjorde 95,4 procent ett aktiv val. Gruppen med högst andel aktiva val finns i den minsta gruppen på 240 elever som behöver göra ett skolbyte till årskurs 4, hela 97,5 procent. Av de som valt till årskurs 6 och 7, 915 respektive 504 elever, har 93 procent gjort ett aktivt val.

–  Det är en hög andel som gjort ett aktivt val och det är positivt att engagemanget är så stort för skolvalet, säger Caroline Sedin, enhetschef på enheten för antagning och placering. I år har vi en ny e-tjänst för att underlätta valet, ge bättre överblick och för besked om placering. Alla vårdnadshavare har fått brev med information om hur valet går till. Vi har informerat om skolvalet via förskolor och skolor, på kommunens webbsida, genom kommunens kontaktcenter och SFI, i annonser, på stortavlor och i sociala medier.

Hög andel som fick sitt skolval

94,3 procent av de som deltog i valet fick något av sina tre val (2020 var andelen 96,3 procent).
82,4 procent fick placering på sitt förstahandsval (2020: 84,3 procent). 8,5 procent fick sitt andra val  av skola och 3,4 procent fick sitt tredje val av skola.

Alla barn och elever i skolvalet har fått en plats på en skola enligt utbildningsnämndens regelverk.
De som inte har gjort ett aktivt val, har fått plats på en kommunal skola. De vårdnadshavare som vill göra ett omval, kan göra det i e-tjänsten Mitt Skolval 16 till 24 mars och skolvalet avslutas 30 april.

För mer information

Helena Hedman Skoglund (L), utbildningsnämndens ordförande

Telefon: 018-727 12 38

E-post: helena.hedman-skoglund@uppsala.se

Caroline Sedin, enhetschef, enheten för antagning och placering

Telefon: 018-727 19 65

E-post: caroline.sedin@uppsala.se

9 mars 2021