Sommarlovsaktiviteter 2021

I Uppsala kommun finns många avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga, särskilt anpassade till den rådande situationen med pandemin.

Sommaren 2021 blir även i år ett annorlunda sommarlov. Restriktioner håller troligtvis de flesta av oss hemma från längre resor. Samtidigt finns det begränsningar för hur barnen kan umgås och vilka aktiviteter de kan delta i.

De flesta aktiviteterna i Uppsala kommun sker utomhus. Barnen är uppdelade i mindre grupper och det finns rutiner för att undvika smittspridning.

Alla aktiviteter finns på kubikuppsala.se. Där finns också kontaktuppgifter om du har mer frågor och uppdateringar om något förändras.


14 maj 2021