Städas era lokaler varje dag? Toppen!

Skolor, förskolor, öppna förskolor och fritidshem ska städas varje dag då verksamhet bedrivs i lokalen. Under 2023 och 2024 har miljöförvaltningen extra fokus på städning vid tillsynen.

Städas era lokaler dagligen? Bra! Lokalerna städas förstås för att barns och elevers hälsa är av största vikt – för att de ska må så bra som möjligt i lokalerna som de vistas i.

Alla skolor, förskolor, öppna förskolor och fritidshem ska städas varje dag under de perioder som verksamheten är i gång, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd, FoHMFS 2014:19.

På uppsala.se kan ni läsa om vad som ska ingå i den dagliga städningen: Inomhusmiljö i öppen förskola, förskola, fritidshem och skola - Uppsala kommun

 

Fokus på städning vid tillsynen under 2023 och 2024

Miljöförvaltningen har fokus på städning vid tillsynen på skolor och förskolor under 2023 och 2024. Vi kontaktar varje verksamhet och bokar tid för tillsyn. När vi besöker er kontrollerar vi att ni städar enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning.

Hör av er om ni har frågor

Ni är välkomna att kontakta miljöförvaltningen om ni har frågor.
Telefon: 018-727 43 04
måndag–fredag 9.00–12.00
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
uppsala.se/miljoforvaltningen

17 februari 2023