Stöd för att förebygga användande av droger bland unga

I höstas togs det fram en webbportal, för dig som arbetar med barn och unga, med information och material om att förebygga användning av droger.

Skolan och socialtjänsten har ett gemensamt uppdrag att arbeta för att barn och unga ska få en uppväxt fri från droger. Alla som arbetar med unga har ansvar för att reagera och agera vid oro eller kännedom om att unga använder droger.

På webbportalen finns information och material som stöd i arbetet med ANDT – alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det finns även en film som visar hur skolan och socialtjänsten jobbar tillsammans i Uppsala kommun.

Använd webbportalen som ett stöd för att upptäcka användning av ANDT i ett tidigt skede, det ger goda förutsättningar att hindra en utveckling som kan leda till beroende.


Unga och narkotika – för en drogfri uppväxt i Uppsala 

8 mars 2021