Trafiklekplatsen Kastellparken - stöd i trafikundervisningen

Uppsala kommun arbetar aktivt för att barn ska få en säkrare och hälsosammare trafikmiljö och vill uppmuntra barn att cykla, gå eller ta bussen. Trafiklekplatsen i Kastellparken ger stöd i trafikundervisningen på ett lekfullt sätt.

Forskning visar att barn som tar sig till skolan på egen hand mår bättre och blir dessutom mer självständiga. Ju mer barn rör på sig desto bättre blir också motoriken, inlärningen och koncentrationen.

På trafiklekplatsen Kastellparken kan barnen kombinera cykling i teori och praktik. Uppsala kommun lånar ut barncyklar, sparkcyklar och hjälmar och det går att övningsköra i trafikmiljö.

En ny informationstavla kommer att sättas upp, för trafikundervisning på plats. Här kan barnen lära sig de viktigaste vägmärkena, säker cykel, utrustning, cykeltips, allmänt vett och etikett i trafiken och mycket mer. När barnet är moget att själv bege sig ut i trafiken behövs bra trafikmiljöer, rätt utrustning och kunskaper för att barn ska kunna cykla på ett säkert sätt. Genom att öka barnens cykelfärdighet uppmuntrar vi till fler hållbara resor.  

 
Boka cyklar och hjälmar till din skolklass 

Vi vänder oss till skolklasser från förskoleklasser till årskurs 3 (6-10 år). I Kastellparken kan du låna barncyklar, sparkcykel och hjälmar, för att lära ut cykling med din klass. Det planeras även en stor trafikinformationstavla för undervisning på plats.

Här kan barnen lära sig : 
• Några av de vanligaste vägmärkena  
• Regler och tips om hur man går och cyklar säkert i trafiken 
• Att visa hänsyn till medtrafikanter 

Läs mer och boka cyklar och hjälmar. 

Kastellparken

Läs mer om kommunens arbete för barns trafiksäkerhet.

 

2 maj 2022