Tyck till om hur skola och socialtjänst kan bli bättre för unga med NPF

En enkät som pågår till 30 april gör det möjligt för barn och unga, föräldrar, brukarföreningsrepresentanter och tjänstepersoner som arbetar med barn och unga att påverka vilka åtgärder som ska prioriteras för unga med NPF.

Bakgrunden till utvecklingsarbetet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, var inkomna synpunkter om kompetensen om NPF inom skolan och socialtjänsten.

Brukarombudet, Barnombudet i Uppsala län (BOiU) och Funktionsrätt Uppsala kommun startade upp utvecklingsarbetet under hösten 2020. Politiker, tjänstepersoner och brukarföreningar deltagit och gruppen har haft två gemensamma möten där de kartlagt aktuella problem som föreningar och politiker sett kring målgruppen och tagit fram en idébank av åtgärder. Dessa redovisas till de aktuella nämnderna och förvaltningarnas ledningsgrupper. Nu behöver en prioritering av vad som behöver göras först göras.

Var med och påverka och sprid enkäten
Idéerna har legat till grund för en enkät där fler än de i arbetsgruppen kan vara med och påverka vad som är viktigast att göra först.

Du kan hjälpa till med att sprida enkäten till barn och unga, föräldrar, brukarföreningsrepresentanter och tjänstepersoner som arbetar med barn och unga. 

Enkäten finns att besvara i länken nedan och sista dag för att besvara den är 30 april 2021. Det finns också ett textförslag nedan som du kan använda i e-postmeddelandet tillsammans med länken.

Vid frågor, kontakta Uppsala kommuns brukarombud via e-post jeanette.nordin@uppsala.se eller telefon 018-727 50 06.

Tack för din hjälp!

Med vänlig hälsning
Jeanette Nordin, Brukarombud Uppsala kommun
Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län (BOiU)
Michael Jestin, Ombudsman Funktionsrätt Uppsala kommun

Text att kopiera in i e-posten när du skickar ut enkäten:

Den här enkäten handlar om hur skola och socialtjänst kan bli bättre för barn och ungdomar med NPF. NPF betyder neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan till exempel vara autism och ADHD.

Enkäten har tolv frågor. Det tar ungefär 5 minuter att svara på frågorna. Sista dag för att svara på enkäten är 30 april.

Det kommer inte synas vem som svarat på enkäten. Du kommer vara anonym.

Vi som tagit fram enkäten arbetar som Barnombud (BOiU), Brukarombud och ombudsman på Funktionsrätt i Uppsala kommun.

Nu får du vara med och rösta på det som du tycker är viktigast att börja med för att det ska bli bättre.

Länk till undersökningen: https://link.webropol.com/s/boiu2021

Dina svar är viktiga och kommer redovisas till chefer och politiker i Uppsala kommun. När alla svar kommit in kommer resultatet finnas på www.boiu.se/npf.

14 april 2021