Uppsala kommun genomför en avgiftskontroll för föräldraavgifter

Nu är det dags för avgiftskontroll av föräldraavgifter. Under 2023 kontrolleras avgifter som debiterats för 2021. Fakturering och återbetalning sker under oktober–november 2023.

Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll så att familjer som har sitt barn på förskola, familjedaghem eller fritidshem i kommunen betalar rätt avgift. Vi genomför kontrollen för att skapa rättvisa och trygghet för alla familjer så att rätt avgift betalats enligt taxan.

Ändrad beloppsgräns för avgiftskontroll från 2023

Utbildningsnämnden beslutade i april 2023 att höja beloppsgränsen vid avgiftskontroll för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem till 600 kronor. Om beloppet för inbetalning eller återbetalning understiger 600 kronor kommer vårdnadshavaren varken få tillbaka pengarna eller behöva göra någon inbetalning.

Läs mer om avgiftskontroll på uppsala.se

Vid eventuella frågor om avgiftskontrollen

Om vårdnadshavare har frågor kring avgiftskontrollen hänvisa till:
Antagningsenhetens supporttelefon: 0771–727 001
Telefontid: måndag–torsdag 09.30–11.30
E-postadress: avgiftskontroll@uppsala.se

11 september 2023