Ny hub ska stärka det gemensamma barn- och elevperspektivet

Utbildningsförvaltningen får en ny organisation från och med den 1 mars.

Barn- och elevhälsan bildar en egen avdelning och det som tidigare hette Systemstöd delas upp i två avdelningar för Hemkommun respektive Utveckling och kvalitet. De tre avdelningarna samlas i en gemensam ledningsgrupp hos biträdande utbildningsdirektör, Daniel Eskilson.

– Uppsala kommuns utbildningsförvaltning är unik i landet på grund av sin storlek och att vi samlar alla skolformer för barn och elever från 0 till 20 år. Det ska vi dra nytta av. Poängen med den nya organisationen är att samla och tydliggöra det gemensamma uppdraget så att alla förskolor och skolor ska få ett effektivt stöd, säger utbildningsdirektör Susana Olsson Casas.

De tre nya avdelningarna, Hemkommun, Utveckling och kvalitet samt Barn- och elevhälsa, bildar förkortningen HUB och det är just som en ”hub” eller ett nav för verksamheten som de nya avdelningarna vill fungera.

De tre nya avdelningarna har sammanlagt drygt 100 medarbetare. För vissa innebär organisationsförändringen nya kollegor eller ny chef, för andra blir omställningen inte lika stor.

Utbildningsförvaltningens övriga tre avdelningar för förskola, grundskola och gymnasieskola finns kvar och berörs i mindre grad av förändringen.

– För fristående skolor och friskolor kommer vår nya organisation inte innebära någon större förändring, men vi hoppas att kontaktytorna till kommunen kan bli tydligare och skapar förutsättningar för en bra dialog, säger biträdande utbildningsdirektör, Daniel Eskilson.

Ny organisation UBF 1 mars 2021 (PDF, 123 KB)

10 mars 2021