Verksamhetsplan för 2021

På stormötena med fristående verksamheter, som genomfördes nyligen, pratade vi kort om utbildningsnämndens verksamhetsplan och lyfte fram några exempel:

1.6  Senast i september 2021 ges nämnden en redovisning om ytterligare strukturella förändringar i de pedagogiska ersättningarna behöver göras, för att ge såväl fristående som kommunala skolor goda förutsättningar.

2.5  Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen,  kulturförvaltningen m fl kring det kommunala aktivitetsansvaret för unga som varken arbetar eller studerar.

6.11  Utveckla systematiken för att underlätta elevers övergångar mellan skolor och skolformer oavsett huvudman.

8.6  Under 2021 undersöka förutsättningarna för, och förbereda för, att inkludera fristående förskolor i Uppsala kommuns ansökningssystem för att underlätta för vårdnadshavare som söker förskola. 

Här finns hela verksamhetsplanen för 2021.

25 mars 2021