Vi inför direktplaceringar från februari

Från 9 februari inför Uppsala kommun direktplaceringar vid byte av förskola. Förändringen gäller för alla kommunala och fristående förskolor i Uppsala som ingår i kommunens gemensamma kö med placeringsstart i maj.

Tidigare har vårdnadshavare kunnat behålla en plats i förskolan samtidigt som de blir erbjudna en annan plats. Det har inneburit att två platser har blockerats. Eftersom ansökan om byte har haft en svarstid på åtta dagar har två platser varit låsta under en period. Den blockeringen tar man nu bort med direktplacering.

Detta gäller nu med direktplaceringar

För den som söker byte av en förskola är det viktigt att man bara söker till de förskolor som man vill byta till. Direktplaceringen innebär att barnet förlorar platsen på den förskola som man söker byte från i samma körning. Barnets startdatum på den nya förskolan beror på uppsägningstiden som barnet har på den förskolan som den lämnar.

Direktplaceringar innebär att det är extra viktigt att vårdnadshavare tänker igenom vilka förskolor de verkligen vill byta till, eftersom det inte går att ångra en placering som sker genom direktplacering. Däremot kan vårdnadshavaren göra en ny ansökan om nytt byte till nästa körning.

Information till vårdnadshavare

De vårdnadshavare som har ansökt om att byta förskola kommer få information om att göra en ny ansökan eftersom deras nuvarande ansökan om byte av förskola kommer att tas bort.

Mellan 24 januari klockan 22.00 och 25 januari klockan 22.00 är e-tjänsten eBarnUngdom stängd för underhåll. Det innebär att ingen vårdnadshavare kan utföra något ärende i e-tjänsten under den tiden. Men efter det kan man använda eBarnUngdom som vanligt.

20 januari 2021