Vissa tjänster från elevhälsan kan inte erbjudas från 2021

Uppsala kommun kan från och med 2021 inte längre erbjuda fristående förskolor och skolor hjälp med handledning, fortbildning eller utredningar utförda av elevhälsans syn- och hörselpedagoger eller logopeder.

Orsaken är en dom i Kammarrätten i Sundsvall (KSU 1551-18) om så kallade ”fria nyttigheter” som slår fast att kommunen inte får styra över hur mycket av de fristående huvudmännens resurser som ska användas för ett visst ändamål, till exempel logopeder eller hörselpedagoger.

Elevhälsans logopeder och syn- och hörselpedagoger som utför uppdrag hos fristående huvudmän kommer därför att behöva avsluta dessa uppdrag. Det gäller även kommunens specialpedagoger med NPF-inriktning.

De pengar i kommunens budget som har används för dessa uppdrag är inför 2021 istället tillagda på grundbeloppet till de fristående huvudmännen att fritt disponera.

Öronmärkta medel tas bort

Kommunen har tidigare även gjort ett antal separata utbetalningar av öronmärkta medel för exempelvis arbetskläder, lärarassistenter och heltidsmentorer. Dessa pengar har också lagts in i grundbeloppet för 2021. Inga separata utbetalningar av öronmärkta pengar kommer att ske nästa år.

Det kommunala ansvaret fortsätter

Arbetsuppgifter och tjänster som hör till myndighetsbeslut och andra ansvarsområdet som kommunen fortsatt har för samtliga huvudmän kommer fortsätta som tidigare.

Det gäller exempelvis:

  • antagningsprocessen till grundsärskola och gymnasiesärskola,
  • projektet ökad skolnärvaro,
  • samordning för samhällsplacerade barn (Skolsam),
  • stöd från skolpliktsbevakare.
13 januari 2021