Webbformulär för elevanmälan till fristående grundskolor

Nu finns ett webbformulär på Utförarwebben för anmälan av elever till fristående grundskolor.

Ett formulär fylls i av skolan för varje elev och mottagare av formuläret är enheten för antagning och placering. 

Länk till formulär elevanmälan fristående grundskola

3 maj 2021