Ytterligare ersättning till förskolor

Förskola och pedagogisk omsorg får ytterligare ersättning i form av grundbelopp och strukturersättning för juli 2022 baserat på avräkningsdatum den 15 juni 2022. Det beslutade utbildningsnämnden vid sammanträdet 29 september.

Under juli månad drabbas förskolor och pedagogisk omsorg av minskad ersättning eftersom det inskrivna barnantalet minskar när främst vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass säger upp sin plats redan i juni.

För att skapa goda förutsättningar och stabilitet i verksamheterna kompenseras verksamheterna retroaktivt för juli 2022 utifrån antalet inskrivna barn den 15 juni 2022.

Beslutet togs av utbildningsnämnden 29 september 2022.

 

Utbildningsnämndens dokument från sammanträdet 29 september

 

5 oktober 2022