Förlängd svarstid för förskoleenkäten till 28 februari

På grund av hittills låg svarsfrekvens förlängs svarstiden för förskoleenkäten till 28 februari klockan 24.00

Alla vårdnadshavare har fått ett vykort som påminnelse och får även i dagarna ytterligare en påminnelse med en ny enkät med svarskuvert. 

Förskolorna får en status på aktuellt svarsläge från förvaltningen.

Vi är tacksamma om alla förskolor kan påminna vårdnadshavarna att svara på enkäten och betona hur värdefull den är för förskolans uppföljning.

Till tidigare nyhet på Utförarwebben om förskoleenkäten 2022.

Till digitalt formulär, enkäten översatt till olika språk och information om förskoleenkäten på uppsala.se

18 februari 2022