Förskola för alla

Nu har erbjudande om förskoleplats enligt § 14 a-c skollagen skickats till sammanlagt 167 barn varav 73 barn har placerats i fristående förskolor. Förskoleplatserna är reserverade för barnen under september månad.

Nu har erbjudande om förskoleplats enligt § 14 a-c skollagen skickats till sammanlagt 167 barn varav 73 barn har placerats i fristående förskolor. Förskoleplatserna är reserverade för barnen under september månad.

Med erbjudandet om förskoleplats bifogas

  • svarstalong med vilken vårdnadshavarna uppmanas att svara ja eller nej
  • följebrev på svenska och engelska med information om förskola

Följebrev förskola för alla (PDF, 273 KB)

Vårdnadshavare som behöver personlig hjälp med frågor eller att tacka ja eller nej till erbjuden plats kan kontakta kommunens Kontaktcenter

Uppföljning av förskoleplatser

Senast 4 oktober ska förskolorna meddela utfallet i syfte att förskolans tomma platser ska gå med i kommande körning. Kommunala och fristående förskolor svarar på uppföljningen genom att fylla i formuläret Förskola för alla (uppsala.se)

Här hittar du mer information om Förskola för alla

Checklista för rektorer (PDF, 184 KB)
Förskola för familjer som inte sökt plats i förskolan - Uppsala kommun
Uppdraget Förskola för alla - Uppsala kommun
Kommuners arbete för fler barn i förskolan - Skolverket

 

23 maj 2024