Våga fråga- digital föreläsning om suicidprevention

Föreläsningen ger information och verktyg för hur du som medmänniska kan stödja personer i din omgivning som mår psykiskt dåligt.

Föreläsningen är kostnadsfri och erbjuds som en del i Uppsala kommuns arbete med att förebygga självmord.

Föreläsare är Magnus Werner som själv levt med suicidalitet i 45 år och överlevt. Idag föreläser han om hur man kan förebygga självmord för att stötta andra människor till överlevnad.

Utvecklingsledare Elin Zetterberg och Louise Hjortenfalk kommer även inledningsvis berätta om hur Uppsala kommun arbetar med att förebygga självmord och främja psykisk hälsa.

Datum och tid: Torsdag 20 oktober 17.45–19.30
Plats: Microsoft Teams
Anmäl dig till föreläsningen på: uppsala.se/suicidprevention

Initiativtagare är Uppsala kommun och Suicide Zero.

Affisch att ladda ned och skriva ut om ni vill anslå i er skola:

Affisch suicidprevention A3.pdf (PDF, 388 KB)

5 oktober 2022