1 mars är sista svarsdag för elevenkäten

På grund av det ansträngda läget i skolorna har förvaltningen fattat beslut om att förlänga svarstiden för elevenkäterna till 1 mars.

De enkäter som omfattas av den förlängda svarstiden är: förskoleklass, fritidshem, grundskola (gäller även resursenheter och förberedelseklasser), grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta:
Magdalena Eriksson
magdalena.eriksson@uppsala.se
018-727 32 20

18 februari 2022