Nästa års ersättning till fristående skolor och förskolor är klara.

Uppsala kommun har gjort en översyn av ersättningen för pedagogisk verksamhet. Utredningen har resulterat i flera förändringar av hur ersättningen till fristående skolor och förskolor räknas ut. Därför kan det bli större förändringar än vanligt i de ersättningar som enskilda skolor och förskolor får nästa år.

– I år gör vi vissa förändringar för att säkerställa att alla skolor behandlas lika och att vi följer de lagar och regler som finns för hur ersättningarna räknas ut. Vissa skolor påverkas mer än andra, men sammantaget är skolan ett prioriterat område i kommunens budget inför nästa år, säger utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L).

Nyhet om ersättningar 2021 på Uppsala.se.

7 december 2020