Sök behörighet för statistik i gymnasievalet

Från och med gymnasievalet 2022 finns möjlighet för gymnasieskolorna att själva plocka ut löpande statistik ur kommunens system.

Under tidigare gymnasieval har Antagning gymnasieskola manuellt skickat ut antagningsstatistik till fristående gymnasieskolor i Uppsala kommun, och även till gymnasieskolor i våra samverkanskommuner.

Från och med nu får medarbetarna själva hämta ut intressant statistik direkt ur kommunens system. För att komma åt detta behövs en behörighet som söks här: Beställning av behörighet

Mer information kommer skickas via mejl till rektor/huvudman inom kort.

 

18 januari 2022