Behörighet till Mitt Skolval är tillfälligt stängd under placeringsarbetet

Senast den 11 mars läggs behörigheter tillbaka. Då kan ni se vilka elever som placerats på skolan utifrån ert utbud och prioritering.

Viktiga datum för skolvalets bytesperiod:

  • 15-24 mars: vårdnadshavare ansöker om byte.
  • 24-28 mars: antagningen registrerar pappersansökningar i Mitt Skolval.
  • 28 mars-1 april kl 16: fristående skolor lägger in lediga platser och prioriteringslista i Mitt Skolval.
  • Senast 29 april: beslut till vårdnadshavare om placering i Mitt Skolval.
  • Återläsning till IST sker så snart besluten är publicerade i Mitt Skolval.

Till informationssida om skolvalet på Utförarwebben.

Till information om skolvalet på uppsala.se

1 mars 2022