Dags att rapportera statistik till SCB

Den 15 oktober ska alla pedagogiska verksamheter ta ut statistik om sitt elevantal till SCB på uppdrag av Skolverket.

Varför ska uppgifter lämnas

På uppdrag av Skolverket genomför statistikmyndigheten SCB en insamling av barn, elever och pedagogisk personal i förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Den 15 oktober ska uppgifterna tas ut om barn, elever och pedagogisk personal i alla pedagogiska verksamheter. Uppgifterna ska  lämnas till SCB senast den 1 november 2021.

SCB skickar ut inloggningsuppgifter i början av oktober. Får ni inget inlogg, kontakta SCB, telefon 010-479 60 65, e-post: uls@scb.se .

Vi vill särskilt påminna förskoleverksamheten, där det finns många små verksamheter, om att lämna in uppgifter. Statistiken är underlag för den budget som läggs för kommunen som helhet utifrån hur stor andel av barnen inom pedagogisk verksamhet som finns i förskolan. För låg andel ger sänkt ersättning. 

 

Utförliga instruktioner finns på SCBs hemsida:

Förskola och pedagogisk omsorg, barn och personal 

Grundskola elever 

Grundsärskola elever

Gymnasieskolan elever

Gymnasiesärskola elever


Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken Statistik.

För översikt av alla undersökningar gällande undervisning som SCB gör på uppdrag av Skolverket.

 

1 oktober 2021