Förlängd svarstid för elevenkäter

Uppdaterad information: Svarstiden för elevenkäten förlängd till 1 mars 2022. Vi har ett ansträngt läge med hög frånvaro i skolorna. Därför har förvaltningen fattat beslut om att förlänga svarstiden för elevenkäterna.

De enkäter som omfattas av den förlängda svarstiden är: förskoleklass, fritidshem, grundskola (gäller även resursenheter och förberedelseklasser), grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vi följer naturligtvis utvecklingen framåt. Det kan bli aktuellt med ytterligare framflyttning av svarstiden.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta:
Magdalena Eriksson
magdalena.eriksson@uppsala.se
018-727 32 20

 

20 januari 2022