Förskola för alla

En ändring i skollagen har genomförts 1 juli 2023. Ändringen innebär att kommunen ska erbjuda förskoleplats till vissa barn vars föräldrar inte har sökt förskoleplats.

Det innebär att

  • Kommunen erbjuder plats i allmän förskola till de barn som berörs.
  • Kommunen skickar ett erbjudande om förskoleplats till vårdnadshavarna i juni inför varje höst.
  • Förskolor tar emot barnen tidigast 1 september.
  • De förskoleplatser som inte används senast 30 september avbokas av förskolorna. Berörda förskolor får e-post med närmare information.

Vilka barn som erbjuds plats

De barn som erbjuds plats till hösten 2023 är de som fyller tre, fyra och fem år under 2023 och

  • som är födda utomlands men nu bor i Sverige sedan högst fem år eller
  • har vårdnadshavare som är födda utomlands men nu bor i Sverige sedan högst fem år.

Kommunen erbjuder förskoleplats inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år, om barnet inte redan har en förskoleplats. Erbjudandet lämnas senast tre månader före det datum då barnet tidigast kan börja i förskolan.

Till hösten 2023 erbjuder Uppsala kommun förskoleplats till ungefär 140 barn.

Läs mer om förskoleplats i allmän förskola för familjer som inte sökt plats i förskola

Läs mer om uppdraget fler barn i förskola

Läs om Kommuners arbete för fler barn i förskolan på Skolverket

 

18 augusti 2023