Förslag till ersättningar för pedagogisk verksamhet 2024

På utbildningsnämndens möte den 21 november behandlade nämnden förslag till ersättningar för pedagogisk verksamhet 2024.

Utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ersättningarna. Ersättningar för pedagogisk verksamhet kommer att behandlas av kommunfullmäktige på mötet den 11 december.

Läs mer om förslaget till ersättningar för 2024 på uppsala.se

22 november 2023