Goda skolresultat trots pandemin

Uppsala kommuns rapport om skolresultatet för läsåret 2019/20 visar fortsatt god kvalitet, från förskola till gymnasiet, trots stora utmaningar med distansundervisning och sjukfrånvaro under året.

– När vi sammanfattar resultaten ser vi att lärare och elever i Uppsala fortsätter att prestera på en hög nivå trots pandemins utmanande omständigheter. Uppsala ligger bra till när det gäller godkända betyg i årskurs 9 och andelen elever som tar gymnasieexamen. Samtidigt finns det fortsatta utmaningar i årskurs 6 och behov att sätta in tidiga insatser, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Läs mer och få tillgång till rapporten på uppsala.se

9 april 2021