Kommunens aktivitetsansvar stöttar unga utan sysselsättning

Att bygga relationer är en viktig del av arbetet för handläggarna på Kommunens aktivitetsansvar. De följer upp ungdomar som är 16–19 år och som varken pluggar eller jobbar. Ofta fungerar handläggarna som en länk mellan olika aktörer när de stöttar ungdomarna till alternativa studievägar, praktik eller jobb.

17 mars 2022