Tillgängliga förskoleplatser i kommunal antagning

Lista med tillgängliga förskoleplatser för de fristående och kommunala förskolorna i den kommunala antagningen finns nu på uppsala.se.

Lista med lediga förskoleplatser i kommunala och fristående förskolor, i den kommunala antagningen, uppdateras månadsvis. Uppdatering sker två veckor efter varje körningsvecka. Beräkning av tillgängliga platser är en dagsaktuell uppgift som bara gäller vid just det tillfället.

Tillgängliga platser i fristående och kommunala förskolor i den kommunala antagningen på uppsala.se

27 oktober 2023