Ny chef för Barn- och Elevhälsan

Viktor Engström blir ny chef för avdelningen för barn- och elevhälsa på utbildningsförvaltningen.

Viktor kommer närmast från Upplands-Bro kommun där han varit enhetschef för Resursenheten och även varit tillförordnad utbildningschef. I grunden är han lärare och rektor men har även varit anställd på Skolverket som expert kring utbildningsinsatser för elevhälsans yrkeskategorier.

– Med Viktors breda yrkesbakgrund och goda ledaregenskaper kommer vi få goda och stabila förutsättningar att fortsätta stärka och utveckla barn- och elevhälsan i Uppsala kommun, säger biträdande utbildningsdirektör Daniel Eskilson.

Viktor Engström tillträder 20 september. Fram till dess kommer biträdande utbildningsdirektör Daniel Eskilson vara tillförordnad chef för avdelningen.

21 juni 2021