Ny satsning ska hjälpa barn i samhällsvård att lyckas i skolan

Utbildningsförvaltningen har startat UppSam Grundskola som hjälper skolan att samordna och förstärka arbete kring elever som är placerade av socialtjänsten.

När barn blir placerade i ett familjehem, jourhem eller HVB (hem för vård eller boende) behöver de ofta byta skola och flytta till en helt ny kommun. Tyvärr blir skolgången ofta lidande när det är mycket annat i livet som inte fungerar. Samtidigt är att gå i skolan bland det viktigaste skyddet för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet senare i livet.

UppSam Grundskola består av fem legitimerade lärare som erbjuder hjälp till både grundskolor och anpassade grundskolor oavsett elevens hemkommun. UppSam-läraren tar kontakt med mottagande rektor och kommer överens om en arbetsfördelning utifrån en arbetsgång.

Insatsen började som ett pilotprojekt i Gottsunda och fick stor uppmärksamhet även nationellt. Efter de goda resultaten i Gottsunda har insatsen byggts ut och omfatta alla grundskolor i kommunen

Nära samarbete med socialtjänsten

UppSam Grundskola bygger på det nationella stödet SAMS vars övergripande mål är att skolan och socialtjänsten tillsammans säkerställer en kontinuerlig skolgång för barnet. Kontinuerlig skolgång innebär att den ska vara kontinuerlig i både tid och innehåll.

31 maj 2024