Nytt webbformulär för förskolor med egen antagning

Från och med 1 augusti 2021 görs anmälan om nya placeringar, ändring i placering, avslut av placering och OMS via ett webbformulär för förskolor med egen antagning.

Det nya webbformuläret hittar du på utförarwebben. Där finns även uppdaterad information och rutinbeskrivning.

Uppgifter om placerade barn på förskola med egen antagning

Webbformuläret ersätter det tidigare Excel-formuläret.

Saknas svenskt personnummer

För sökande till förskola, där vårdnadshavare eller barn saknar svenskt personnummer, behöver en ansökan om ett tillfälligt personnummer (TF-nummer) göras för att registrering i IST Administration ska kunna ske.
Ansökan görs av vårdnadshavaren. Information och länk finns på ovanstående sida.

Ny epost-låda

I samband med detta har vi skapat en separat e-postlåda för förskolor med egen antagning. Vår nya adress är: egenantagning.forskola@uppsala.se

Använd i fortsättningen denna e-postadress i all kontakt med oss.

Under sommaren kommer vi ha begränsad bemanning, handläggningstiden kan därmed bli något längre. 

1 augusti 2021