Ökad möjlighet till förskola nära hemmet

Med nya regler får vårdnadshavare platserbjudande nära hemmet om det är fullbelagt på de valda förskolorna.

Tidigare fanns ingen gräns för hur långt avståndet kunde vara mellan hemmet och den erbjudna förskolan.

–  Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra reglerna kring förskoleplaceringar så att alla vårdnadshavare kan känna sig trygga med att bli erbjuden en plats nära hemmet. Genom införandet av zoner minskar vi även antalet byten och ger förskolorna bra förutsättningar att planera sin verksamhet, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.  

Vårdnadshavare kan önska upp till nio förskolor när de söker plats för sitt barn. De flesta som vill ha förskoleplats från hösten får något av sina val eftersom många barn börjar förskoleklass då. Under senhösten och våren har många av platserna fyllts och det är svårare att få önskad förskola.

Uppsala kommun inför zoner för att kunna erbjuda en förskola nära hemmet till vårdnadshavare som inte fått önskad plats. Barn tillhör den zon som de är folkbokförda i. Varje zon ingår i ett zonblock och vårdnadshavare får erbjudande om plats på förskola inom zonblocket. Om det inte finns plats på förskolorna inom zonblocket får vårdnadshavare i stället erbjudande om plats på en tillfällig förskola inom zonblocket, en så kallad vårförskola.

Enligt tidigare regler kan vårdnadshavare få erbjudande plats på förskola som ligger långt bort. En konsekvens av det är att många barn byter förskola när det finns förskoleplats närmare hemmet.

 

Så fördelas lediga förskoleplatser

Uppsala kommun fördelar lediga platser inom ett zonblock till vårdnadshavare som inte har fått plats på önskad förskola. Platserna fördelas i första hand enligt syskonförtur och i andra hand enligt relativ närhet. Vårdnadshavare som inte får plats på förskola inom zonblocket får erbjudande om plats på en tillfällig förskola inom zonblocket.

 

Mer information

De nya reglerna gäller alla förskolor som är med i kommunens gemensamma antagning och för placeringar från och med februari 2022. Fram till dess gäller de gamla reglerna.

 

Under oktober publicerar kommunen mer utförlig information om de nya reglerna, zonindelning och kartor på webbsidan om förskolans antagningsregler.

 

Beslutsärendet i utbildningsnämnden 27 september 2021.

29 september 2021