Rekommendation för återbetalning av avgifter då förskolan är stängd

Uppsala kommun rekommenderar fristående huvudmän att betala tillbaka avgifter till vårdnadshavare om verksamheten varit stängd mer än enstaka dagar.

Det är upp till varje huvudman att avgöra vad enstaka dagar innebär, om återbetalning ska ske, med hur stor andel av avgiften om så är fallet, samt hur det ska administreras.

Kommunens uppgift är att granska att den fristående förskolan uppfyller de skyldigheter som anges i skollagen, bland annat att vara öppen om inte särskilda skäl finns att hålla stängt.

Uppsala kommun ansvarar inte för enskilda huvudmäns beslut i avgiftsfrågan och har heller inte i sitt åtagande att granska om återbetalning av avgiften sker.

Om Uppsala kommun sköter avgiftshanteringen åt den fristående förskolan, kan förskolan ge kommunen i uppdrag att återbetala avgifter. I förekommande fall reduceras då bidraget till förskolan med motsvarande belopp.

Hänvisning till Skollagen 2020:148

Kommunal huvudman agerar enligt följande:
Återbetalningens storlek bestäms till 1/20-del av månadsavgiften per stängd dag från den tredje dagen förskolan har stängt.

Exempel 1: förskolan har haft stängt i tre dagar. Vårdnadshavaren har rätt till återbetalning för en dag, det vill säga 1/20-del av månadsavgiften.

Exempel 2: förskolan har haft stängt i tio dagar. Vårdnadshavaren har rätt till återbetalning för åtta dagar, det vill säga 8/20-delar av månadsavgiften.

Återbetalning sker via antagningen. De förskolor som har haft stängt informerar antagningen om vilka barn som har rätt till återbetalning. Återbetalning gäller INTE de barn som har erbjudits omsorg. Återbetalning sker genom avdrag på faktura inom tre månader.

16 april 2021