Skolskjuts påverkas av lov- och studiedagar

Eleverna kan inte förvänta sig skolskjuts med buss från UL och skoltaxi från trafikcentralen under dessa dagar.


Turerna för skolskjuts med buss och skoltaxi följer Uppsala kommuns läsårstider. Trafik planeras inte på lovdagar och på kommunen inplanerade studiedagar. Eleverna kan inte förvänta sig trafik med skolskjuts med buss från UL och skoltaxi från trafikcentralen under dessa dagar.

Har du frågor, kontakta Utbildningsförvaltningen skolskjuts på UBF.skolskjuts@uppsala.se .

20 oktober 2021