Tidplan Antagning gymnasieskola 2022

Här ser du viktiga datum och aktiviteter för antagning till gymnasiet 2022.

20 oktober 

Senast dag för huvudman att meddela utbud och dimensionering, samt kontaktuppgifter till Antagning gymnasieskola.

Oktober Huvudman meddelar personuppgifter på elever som ska göra ansökan.
November

Antagning gymnasieskola skickar ut inloggningsuppgifter till studievägledare för distribution till eleverna.

7 januari Senast dag att skicka betygsfiler till Antagning gymnasieskola.
15 februari  Sista ansökningsdag till program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Mitten av april

Beslut om preliminär antagning för program i gymnasie-skolan. Statistik finns tillgänglig i sökmodulen och Uppsala kommuns hemsida. Statistik på inriktning kan fås vid efterfrågan. Underlag för dimensionering för slutlig antagning.

15 maj

Sista ansökningsdag för ev. om-/nyval till program i gymnasieskolan. Marknadsföring av skolornas utbud upphör i samband med ansökningsperiodens slut. Observera att beslut att inte starta planerad studieväg bör tas i god tid innan den formella sista ansökningsdagen.

13 juni Sista dag att skicka in slutbetyg från avlämnande skolor till Antagning gymnasieskola.
15 juni Sista dag att meddela ändrad folkbokföring.
15 juni Sista dag att meddela beviljad dispens engelska samt beslut Fri kvot.
20 juni  Sista dag att meddela beslutad placering till Antagning gymnasieskola. (Enskild beslutad antagning)
23 juni Sista dag för inrapportering av betyg från lovskolor.
Före slutlig antagning Testkörning så att huvudman kan utöka dimensioneringen.
Slutet av juli Automatisk reservantagning efter att svarsbeskeden har uppdaterats. Elev meddelas via sin Dexter. Ny plats vid reservantagning gäller och tidigare val stryks. Nya antagningsfiler lämnas över.
Augusti  Manuell reservantagning meddelas elev via sms/mejl. Svar krävs inom 24 timmar.
1 september  Reservantagning/listor lämnas över till resp. huvudman.
7 oktober 2021