Grundskolans skolval 2022

Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass eller behöver byta grundskola till nästa årskurs bjuds in till skolvalet 11-31 januari 2022.

  • Skolvalsperioden pågår 11 - 31 januari 2022 då vårdnadshavare ansöker om skolplacering i e-tjänsten Mitt skolval.
  • Besked om placering lämnas senast 11 mars 2022 i Mitt skolval.
  • Vårdnadshavare kan ansöka om byte 15-24 mars 2022 i Mitt skolval.
  • Information uppdateras löpande på uppsala.se/skolval. 

Utbildningsförvaltningen skickar ut ett vykort till berörda vårdnadshavare 18 oktober, så att de börja planera för skolvalet. Vi hänvisar till uppsala.se/skolval och skolornas hemsidor för mer information.

Skolor och förskolor får löpande information om skolvalet och vårdnadshavare informeras ytterligare inför valet i ett brev som skickas ut i samband med att skolvalet inleds.

Under januari informerar kommunen i sociala medier, på affischer i förskolor och skolor, annonser i UNT och UT och på stortavla i centrala Uppsala om skolvalet.

 

11 oktober 2021