Skolval 2024

På den här sidan finns information för fristående skolor om skolvalet och bytesperioder.

För utförlig information om skolvalet hänvisar vi till uppsala.se/skolval

Om Skolvalet 2024

  • Skolvalet till hösten 2024 är öppen 10-31 januari 2024. Då ska vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass, eller måste byta skola för nästa årskurs, välja grundskola i e-tjänsten Mitt skolval. Elever som vill byta skola eller flyttar till kommunen kan också delta i skolvalet.
  • 12 mars får vårdnadshavare besked om skolplacering för sitt barn i e-tjänsten Mitt Skolval.
  • Under bytesperioden i skolvalet 21–31 mars kan vårdnadshavare byta skola i skolvalet i e-tjänsten Mitt Skolval.
  • 30 april stänger skolvalet 2024, då lämnas slutligt besked om placering.

Skolvalets bytesperiod

Friskolorna ska lägga in sin prioritetslista och sin kapacitet senast 11 april i Mitt Skolval runda 2038019.

Byte inför skolstart höstterminen 2024

Här hittar du aktuell information om bytes- och skolstartsperioder

Behörigheter och login för skoladministratörer

Sök behörighet till e-tjänsten Mitt Skolval via denna länk:

Beställning av behörighet för Mitt Skolval 

Login för skoladministratörer i Mitt Skolval

Information 

All information om skolvalet finns på uppsala.se/skolval

Support och frågor

För snabbare hantering är det viktigt att din fråga hamnar rätt.

Mejla frågor om support i IST admin eller Mitt skolval till KLKITPedagogiskaSupport@uppsala.se. Tänk på att skriva ”IST admin” eller ”Mitt skolval” i ämnesraden.

Mejla frågor om specifika placeringar till antagninggrundskola@uppsala.se.

Uppdaterad: